Положення про членство у ФЛАУ (скачати)

3. Порядок набуття членства, прийняття до складу, припинення членства
та виключення зі складу ФЛАУ.
3.1. Фізичні особи – члени ФЛАУ, можуть бути членом однієї ТФЛА.
3.2. Прийом у члени ФЛАУ здійснюється на підставі особистої заяви, поданої до
статутного керівного органу ТФЛА.
3.3. До заяви кандидат у члени ФЛАУ додає (в електронному вигляді):
– заповнену анкету зі згодою на використання персональних даних;
– фотокартку у форматі .jpeg;
– документ (підтвердження) про сплату вступних та членських внесків.
3.4. Обов’язковою умовою членства у ФЛАУ є сплата
3.4.1. вступного членського внеску у розмірі
до 18 років – 25 гривень
18 років і старше – 100 гривень
3.4.2. щорічних членських внесків у розмірі
до 18 років – 25 гривень
18 років і старше – 100 гривень
3.5. Кожна ТФЛА рішенням виконавчих органів може звільнити окремих осіб від
сплати внесків.
3.6. Членські внески на період карантину сплачуються членом ФЛАУ до ТФЛА
первісного членства.
3.7. Припинення членства фізичних осіб – членів ФЛАУ у ФЛАУ здійснюється
шляхом:
– добровільного припинення членства в територіальній федерації легкої атлетики
на підставі поданої особистої заяви;
– ухвалення рішення керівного органу територіальної федерації легкої атлетики
про виключення зі складу територіальної федерації легкої атлетики України у
зв’язку з невиконанням або порушенням статутних та/або регламентних вимог
ІААФ, ЄА та ФЛАУ.

Членські внески потрібно внести до 20 грудня 2017 року.

Інформація по внескам ЧФЛА:

Рябов В.В. 0937352970

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment